images

Po rozpoznaniu zagrożeń wynikających z sytuacji stresogennych pracownik powinien doskonalić swoje umiejętności interpersonalne i świadomie zmniejszać natężenie czynników wywołujących stres, takich jak:
– złe warunki fizyczne, w jakich przebiega praca – jeśli nie ma możliwości ich zmiany, należy dobrać właściwe ubrania, stosować ochrony osobiste, wybrać odpowiedni rodzaj odpoczynku po pracy, wykorzystać przerwy w pracy na ogrzanie / ochłodzenie się, wykonywać odpowiednie ćwiczenia fizyczne;
– presja czasu wynikająca z harmonogramu pracy – zmienić organizację pracy i wykorzystanie czasu;
– nieumiejętność efektywnego komunikowania się – uczestniczyć w kursach i warsztatach, które wyrównają rozpoznane deficyty.

Metody ochrony przed niekorzystnymi skutkami stresu

Bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że nie jest się jedyną osobą, która w pracy spotyka się z problemami. W takiej sytuacji należy przede wszystkim znaleźć oparcie w grupie koleżeńskiej i otwarcie mówić o swoich kłopotach.
Do najstarszych i najskuteczniejszych form radzenia sobie ze stresem należy wszelkiego rodzaju aktywność fizyczna (praca w ogrodzie, kolarstwo, biegi, siłownia, szybki marsz do pracy zamiast jazdy samochodem).

Stres jest reakcją psychiczną, która ma przygotować organizm do wysiłku fizycznego. Udział wysiłku fizycznego – minimalizowanego przez rozwój cywilizacji – w reakcji na stres jest coraz bardziej tłumiony, przez co powstają napięcia psychofizjologiczne będące przyczyną różnego rodzaju schorzeń. Ćwiczenia fizyczne pomagają rozładowywać taki stan.