Rola pielęgniarek

W życiu ludzi bardzo duże znaczenie mają czynniki psychiczne. Nawet zupełnie zdrowy człowiek pod wpływem negatywnych bodźców psychicznych spowodowanych kłopotami, trudnościami, przeżyciami staje się zdenerwowany, niespokojny, odczuwa zmęczenie, osłabienie, rozdrażnienie.

pielęgniarswto

Człowiek chory jest szczególnie wrażliwy na oddziaływanie czynników psychicznych, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Składa się na to z jednej strony zaniepokojenie stanem zdrowia, niepokój o warunki bytowe bliskich, zmiana trybu życia wywołana chorobą, dolegliwości fizyczne, a także trudności w przystosowaniu się do zupełnie odmiennych warunków w czasie pobytu w szpitalu czy innym zakładzie leczniczym, z drugiej zaś — cały kompleks czynników zewnętrznych wynikających z nowego otoczenia, środowiska, zmienionych całkowicie warunków bytowania, które działają bardzo silnie na psychikę chorego, wywołują dodatkowe duże napięcia i mają ogromny wpływ na proces leczenia i zdrowienia. Warto sprawdzić tę stronę.

Osobą, która bezpośrednio i w największym stopniu oddziałuje na stan psychiczny i poczucie chorego, jest pielęgniarka. Trzeba podkreślić, że pielęgniarka, która najczęściej i najdłużej przebywa z chorym, jest odpowiedzialna za zapewnienie mu najlepszych i najbardziej sprzyjających warunków bytowych w znaczeniu czysto fizycznym, a więc musi dbać o czystość i higienę chorego, właściwe odżywianie, regularne przyjmowanie leków i prawidłowe wykonywanie czynności fizjologicznych.
Nie jest to jednak wszystko, czego wymaga się od dobrej, świadomie pracującej pielęgniarki. Nie wystarczy bowiem spełnienie tych wymogów rzeczowych, niezbędnych, aby chory mógł powracać do zdrowia, lub też, w przypadkach ,przewlekłych czy nieuleczalnych, aby możliwie spokojnie i cierpliwie znosił cierpienia i niedogodności choroby. Podstawowe znaczenie mają postawa pielęgniarki, jej stosunek do pacjenta, umiejętność oddziaływania psychicznego.

pielgniarka
zdjęcia pochodzą z http://www.matique.pl

Niezależnie od zachowania chorego pielęgniarka musi być spokojna i pogodna, nie może okazywać mu swego zniecierpliwienia, niechęci, zmęczenia. Nie może też pozwolić odczuć, że faworyzuje tych lub innych chorych, że ktoś jej nie odpowiada, że kogoś nie lubi.