Model komunikacji interpersonalnej

model komunikacji interpersonalnej
Komunikat to treść, jaką chcemy przekazać naszemu odbiorcy. Droga, jaką prze-bywa komunikat, jest następująca:
Aktywne słuchanie
Podczas prowadzenia dialogu z naszym rozmówcą, niezależnie od tego, czy jest to klient, współpracownik czy przedstawiciel firmy kosmetycznej, jeśli chcemy osiągnąć cel, nie wystarczy tylko słuchać wypowiadanych przez niego słów i nie przerywać mu. Bardzo ważne jest „czytanie między wierszami” oraz obdarowanie rozmówcy pełnym zainteresowaniem i zaangażowaniem w „jego sprawę”. Musimy pamiętać o tym, że wielu klientów traktuje wizytę w gabinecie kosmetycznym jako relaks, czas tylko dla siebie, niejednokrotnie jako etap w pozbywaniu się swoich kompleksów i niedoskonałości. Mamy za zadanie stworzyć profesjonalną atmosferę, tak
że pod kątem opieki psychologicznej, wesprzeć klienta w dążeniu do realizacji oczekiwań. Do tego niezbędna jest umiejętność aktywnego słuchania.

kontakty interpersonalne

komunikacja niewerbalna
http://www.kissusa.com/eyelashes

Komunikacja niewerbalna
Jest to sposób porozumiewania się wykorzystujący wszystkie formy pozasłowne. Komunikując się niewerbalnie, używamy mowy ciała, modulujemy głos, zachowuje¬my dystans wobec rozmówcy czy organizujemy nasze otoczenie w sposób dla nas charakterystyczny oraz dostarczający drugiej stronie informacji o nas samych.
Gestykulacja – specyficzne poruszanie dłońmi, rękoma, kiwanie palcem, bujanie stopą, poruszanie nogami czy układanie głowy w charakterystyczny sposób komunikuje nam, w jakim stanie emocjonalnym i z jakim nastawieniem przychodzi klient.
Kontakt wzrokowy – pewność siebie okazujemy poprzez pewne, ale niedominujące utrzymywanie kontaktu wzrokowego z klientem. Okazujemy mu tym samym szacunek i zainteresowanie.
Mimika twarzy – poprawnie interpretując mimikę twarzy klienta, jesteśmy w stanie ocenić jego nastrój, postawę wobec nas I czy emocje, jakie towarzyszą mu podczas wizyty. Główną rolę w przekazywaniu informacji odgrywają usta, oczy i brwi.
https://vimeo.com/search?q=lash